Håndværkerfradrag 2016

Vi lever af tilfredse kunder

Bliv klogere på håndværkerfradraget i 2016

Fra 2016 får boligejeren primært håndværkerfradrag til energiforbedrende tiltag. Så kan du bl.a. udføre efterisolering, udskiftning af vinduer og døre samt energirådgivning med skatterabat for boligejeren.

Håndværkerfradraget får i 2016 og 2017 en mere grøn profil. Det er godt nyt for dig, der f.eks. udfører efterisoleringer samt udskiftning af døre og vinduer, for boligejeren kan også fremover trække din arbejdsløn fra i skat. Så har du gode kort på hånden, når du skal sælge opgaverne.

Sådan fungerer det grønne håndværkerfradrag

1. Boligejeren kan fra 1. januar 2016 få fradrag for opgaver knyttet til energibesparelser, energiforsyning, energirådgivning, klimasikring m.m. Det gælder f.eks. også udvendigt malerarbejde. Du kan se den fulde liste over opgaver med fradrag nedenfor.

2. Fradraget gælder den del af byggesummen, der udgøres af din arbejdsløn – op til 12.000 kr. pr. person i husstanden pr. år. Desuden 6.000 kr. pr. person i husstanden for serviceydelser (rengøring, børnepasning, alm. havearbejde m.m.). I alt 18.000 kr.

3. For at boligejeren kan udnytte håndværkerfradraget, skal du angive materialeudgifterne og udgifterne til din arbejdsløn som separate poster på fakturaen. Derudover skal din faktura oplyse dit firmas CVR-nr., faktura-nr. samt:

 • Hvilket arbejde har du udført? (beskrivelse af arbejdet)
 • Hvornår har du udført det? (dato)
 • Hvor har du udført det? (arbejdsstedets adresse)

Du kan læse mere om det grønne håndværkerfradrag i aftaleteksten hos Dansk Byggeri.

Husk også at holde dig opdateret om fradraget hos SKAT.

STARK hjælper dig med at bygge grønt

Hos STARK i hele landet finder du altid et omfattende professionelt udvalg af kvalitetsmaterialer. Samtidig står vi klar med rådgivning, så du er sikker på at komme bedst muligt fra start – uanset om du skal lave energiforbedringer, klimasikring, installationsarbejde eller andre grønne tiltag ude hos kunderne.

Du kan f.eks. også læse om, hvordan du bruger energitilskud til at lande flere opgaver.

Her er håndværksopgaverne med grønt fradrag

1. Isolering af tag

2. Reparation og forbedring af skorsten, f.eks.:

 • Indsættelse af isokernforing
 • Indsættelse af filter

3. Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer

4. Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., f.eks.:

 • Nye døre

5. Isolering af ydervægge, f.eks.:

 • Isolering
 • Hulmursisolering

6. Isolering af gulv, f.eks.:

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

7. Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks.:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Ur-styring
 • Udskiftning af radiatorer

8. Installation af intelligent varme, ventilations- og lysstyring, f.eks.:

 • Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde

9. Solafskærmning af vinduer og glasdøre, f.eks.:

 • Ydre eller integreret afskærmning af vinduer og glasdøre, herunder montering af skodder og markiser

10. Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller, dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller, dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

11. Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, f.eks.:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inkl. varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

12. Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, f.eks.:

 • Varmepumper, der ikke kan køle
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange
 • Installation af luft-til-luft varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper, der kan køle

13. Installation eller forbedring af ventilation, f.eks.:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

14. Energirådgivning

 • Energirådgivning til energiforbedringer

15. Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, f.eks.:

 • Montering af tætsluttende skodder mv. på yderdøre og vinduer

16. Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger:

 • Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i f.eks. indkørsel og terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser og asfalt, fliser og fuger med vandgennemtrængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter.

17. Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks.:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

18. Radonsikring, f.eks.:

 • Radonudsugning

19. Installation af ladestik til el-biler:

 • Kraftstik eller tilsvarende stik eller ladeboks til opladning af el-biler

20. Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly

21. Afmontering af brændeovne:

 • Afmontering af eksisterende brændeovne

22. Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), f.eks.:

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)

23. Tilslutning til bredbånd

 • Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)

Få et godt tilbud eller bestil en elektriker

Udfyld formularen og få et uforpligtende tilbud på din opgave. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Få et uforpligtende tilbud med det samme

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på din el-opgave.

Vi lever af tilfredse kunder

Hos Amagerelektrikeren elsker kunderne os.

Det gør de fordi vi samler på glade kunder, og derfor først forlader en el-opgave når du er tilfreds - det mener vi giver mest værdi for både dig, og os.

Se mere på vores Trustpilot her